Årlig konferens

År 2018 äger Föreningen FoU Välfärds årliga konferens rum i Eskilstuna den 19-20 september. Arrangör är FoU i Sörmland. 

Mer information kommer!

Kontakt: Liv Mannberg


År 2017 ägde den årliga konferensen rum den 20-22 september i Helsingborg. Arrangörer var FoU Helsingborg och Helsingborgs stad. 

Mer information om konferensen i Helsingborg

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord