Göteborg: Spelproblem i fokus - vad säger lagen, forskningen och praktiken?

Från årsskiftet gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar när det gäller missbruk av spel om pengar.

Kommunerna får ansvar för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar. Barn som har en förälder eller närstående med spelmissbruk ska ges stödinsatser inom hälso- och sjukvården. Och kommunerna och landstingen har en skyldighet att samverka.

Välkomna till en heldagskonferens den 1 februari i Göteborg med följande innehåll: 
• Vad innebär de nya bestämmelserna? 
• Aktuellt om forsknings- och kunskapsläget 
• Kunskapsstöd för att förebygga, stödja och behandla problem 
• Erfarenheter från Spelberoendes förening 
• Erfarenheter från Spelberoendeteamet Göteborg

Under dagen deltar Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, professor Anders Håkansson från Lunds Universitet, Spelberoendeteamet Göteborg, Spelberoendes förening m.fl.

Inbjudan kommer i december men strecka datumet i din kalender redan nu!

TIPS! Den 14 mars 2018 arrangerar Göteborgsregionens kommunalförbund också en introduktionsutbildning om spelberoende:
"Upptäck och ge akuta insatser vid problem med spel om pengar".

Läs mer på www.grkom.se/kurser

 

Publicerad 2018-02-01