Uppsala: Forskning pågår... om äldre och åldrande. Att åldras på lika villkor?

Temat "Att åldras på lika villkor?" antyder en relation. Vad händer och vad påverkar oss i möten med andra människor? Sjukvården och socialtjänsten möter ofta äldre personer. Vilken betydelse har då personalens kunskaper och föreställningar samt våra lagar för hur de blir bemötta i vård och omsorg?

Välkommen till en heldag fylld med intressanta föreläsningar och seminarier!

Konferensen vänder sig till personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård, ledare och politiker inom kommuner och landsting, forskare/lärare/studenter, pensionärs- och frivilligorganisationer samt övriga intressenter.

Tid: Onsdag 20 september 2017, kl 8–16
Plats: Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala.
Kostnad: Konferensen är avgiftsfri.

Arrangeras av Region Uppsala och Uppsala universitet.

Läs mer

Publicerad 2017-09-20