Uppsala: Om skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till elever som har föräldrar med missbruksproblem. Resultat och erfarenheter från forsknings- och utvecklingsprojektet Skol-BIM.

--- Det var svårt att koncentrera sig i skolan – typ ---


Inbjudan till spridningskonferens! 

Ta del av resultat och erfarenheter från projektet Skol-BIM (BIM; Barn i missbruksmiljö), som är ett treårigt forsknings- och utvecklingsprojekt och som handlar om att stärka skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till elever som har föräldrar med missbruksproblem.

Skolan är en betydelsefull arena där lärare, elevhälsa och annan personal kan göra stor skillnad i barnens liv. Idag vet vi, att skolframgång är en viktig skyddsfaktor och att barn som har en förälder med missbruksproblem behöver få stöd i skolarbetet. Med de kunskaper och erfarenheter som genererats i projektet vill Skol-BIM bidra till att alla barn ges förutsättningar för att klara skolgången och nå kunskapsmålen.

Skol-BIM är ett gemensamt projekt mellan Region Uppsala och Uppsala universitet med finansiering från Folkhälsomyndigheten.

Under dagen diskuteras
• resultat från intervjuer med ungdomar om hur de ser på skolans stöd till dem
• vad skolans dokumentation säger oss om stödet till eleverna
• utvecklingsarbetet på de fyra högstadieskolor som ingår i projektet
• om projektet har bidragit till att stärka skolornas förmåga att upptäcka och ge stöd till barn och unga som har förälder med missbruksproblem
• hur resultat och erfarenheter som har genererats i projektet tillvaratas. Dialog med politiker och chefer från skola och socialtjänst


STREAMING
Kan du inte komma? Ta del av presentationerna direkt via datorn!
Föreläsningarna streamas och kan följas via länk i direktsändning.

Läs mer

Publicerad 2017-11-14