FoU Välfärds styrelse

Föreningen FoU Välfärds styrelse 2016-2017

 

Susanne Holmsten (ordförande)
Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL

Åsa Hedberg Rundgren (sekreterare)
FoU Nordost

Mats Eriksson
FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete 

Marie Ernestad
FoU Västerbotten

Mats Wennstig
Blekinge kompetenscentrum

Cecilia Bokenstrand
FoU i Väst/GR

Jofen Kihlström
Region Gävleborg 

 

 

 

 

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord