Åldrande och minne I Pensionärsplaneten I Påverkas kärleken av åldrande? Läs mer i Äldrecentrums nyhetsbrev!

I det här nyhetsbrevet från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum kan du läsa om följande:

  • Seminarium om specialistsjuksköterskans roll i äldreomsorgen
  • Öppen föreläsning om åldrande och minne
  • Utbildning om palliativ vård och mat i livets slutskede
  • Konferens om våld i äldres nära relationer
  • Pensionärsplaneten, träning och kärlek - spännande teman bland vårens öppna föreläsningar
  • Grattis Äldre i Centrum 30 år - och nytt nummer på temat åldrande sinnen
Läs hela nyhetsbrevet från Äldrecentrum
Publicerad 2017-11-08

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord