Äldrefrågor lyfts ytterligare genom stärkt FoU-samarbete i Stockholms län

Visste du att det finns fyra olika äldreFoU:er i Stockholms län, som täcker varsin länsdel? Och att dessa arbetar och är organiserade på olika sätt? Men trots olikheter så har de en viktig gemensam fråga, att göra det bättre för äldre i Stockholms län.

Nu ska de fyra enheterna öka samarbetet med varandra genom att utbyta kunskap och erfarenheter på organisationsnivå och ämnesmässigt. Den personliga kontakten är också viktig.

Startskottet gick i oktober när alla FoU-medarbetare i länet under en dag träffades för att lära känna varandra och knyta kontakter. Några av de samarbeten som diskuterades handlar om lokala vård- och omsorgsprogram om demens, geriatriknätverk, samverkan mellan kommun och landsting, förebyggande arbete, palliativ vård och omsorg, våld i nära relationer.

Kommer samarbetet att göra någon skillnad för de äldre?

– I ett första steg handlar det om att vi kan nyttja varandras specialkunskap och få god inblick i vad som händer i Stockholmsområdet som berör äldre. Vi kan hjälpa varandra med att sprida resultaten av våra arbeten till vård- och omsorgsverksamheterna i länet som arbetar med äldre samt till beställare och politiker.  I ett senare steg hoppas jag att vi ska kunna göra gemensamma satsningar, kanske undersöka en angelägen fråga från flera håll eller tillsammans gå in i projekt som berör en viss målgrupp. Eller varför inte en gemensam FoU-konferens i Stockholm för både personal och seniorer, säger Eva Lindqvist, FoU-chef på Nestor FoU-center.

FoU-enheter som deltog:
FoU Nordost
FOU nu
Nestor FoU-center
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

 

Läs mer

Publicerad 2016-11-10

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord