Årlig konferens

Välkommen till Föreningen FoU Välfärds årliga konferens!

Stort tack till FoU i Sörmland som arrangerade FoU Välfärds konferens 2018! Konferensen äger rum i Eskilstuna den 18–20 september. Temat var delaktighet i välfärden, en utmaning för oss alla på olika sätt. Information om konferensen finns på FoU i Sörmlands webbplats.

 

Välkommen till Stockholm 2019!

Nästa år arrangeras konferensen av sex FoU-miljöer i Stockholmsområdet.

Tema: FoU:ernas framtida roll och lärande exempel på FoU-arbete

Datum: 11-13 september 2019

Mer information om konferensen kommer!

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord