Att ge utrymme för omsorgstagarnas sexualitet, hur gör vi? Läs mer i NestorNytt!

I detta nummer av NestorNytt kan du också läsa om följande:

  • Nestors utbildning i kvalitetsledningssystem i ny tappning
  • Hemtjänst i Botkyrka pratade psykis ohälsa bland äldre
  • Diskussion om tvång och begränsning i demensvården. Så gör Nykvarn.
  • Nestorpodden: När hemtjänsten möter omsorgstagare som mår psykiskt dåligt - vad krävs för att personalen ska kunna göra ett bra jobb och vilken roll fyller hemtjänsten för dessa personer?
Läs NestorNytt
Publicerad 2019-03-29

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord