Barndom och föräldraskap i missbrukets skugga.

Barn i missbruksmiljöer (BIM) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförts i samverkan mellan Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet under 2012–2015.

I projektet har barn, ungdomar och föräldrar intervjuats och socialtjänsten i länets kommuner involverats i ett utvecklingsarbete för att utveckla stödinsatser till barn och vuxna i familjer där en förälder har problem med missbruk. Resultat från projektet redovisas i denna skrift.

Rapporten är skriven av Karin Alexandersson och Elisabet Näsman.

 

Ladda ner:

Barndom och föräldraskap i missbrukets skugga - Barn, ungdomar och föräldrar berättar om vardagsliv och behov av stöd när föräldern har missbruksproblem

Publicerad 2016-01-20

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord