Bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge*Bostadslöshet som uppväxtvillkor*Läs mer i InFoU från Södertörn

InFoU är ett nyhetsbrev från FoU Södertörn. I det här numret kan du läsa om följande:

  • I år firar FoU Södertörn 20 år!
  • Utvärdering av bedömningsstöd för familjehemsplacerade barns umgänge
  • Socialtjänstens nya ansvar för spelmissbruk
  • Socionomdagarna 2017
  • Öppenvårdsinsatser - missbruksvård
  • Bostadslöshet som uppväxtvillkor. Barns och föräldrars vardagsliv i en familj som saknar egen bostad.
  • Samverkan för barn med funktionsnedsättning i socialt utsatta familjer
  • Boendestöd – ett socialt stöd i vardagen
  • Boendestöd på papper - boendestöd i praktiken
  • Barnet mellan raderna - en intervjustudie om barn och ekonomiskt bistånd
Läs InFoU
Publicerad 2017-09-11

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord