Borås: Digitaliseringens möjligheter för dagens och morgondagens välfärd

FoU Sjuhärad Välfärd och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bjuder in till en förmiddag med tre presentationer i digitaliseringens tecken. 

Välfärdsteknik i äldreomsorgen, redovisning av slutbetänkandet - Maria Gill, Finansdepartementet

När mormor blir digital - Madelene Alfinson och Lena Dahlberg, Borås stad

Digitala tjänster för ökad självständighet för alla - Leif sandsjö, Högskolan i Borås

 

Läs mer

Publicerad 2020-02-26