Det här gör FoU Nordväst nästa år! Läs mer i det senaste nyhetsbrevet.

I nyhetsbrevet från FoU Nordväst kan du läsa om många nya uppdrag, nedan följer ett axplock. 

- Kartläggning av nordvästkommunernas MI-användande. Hur tillämpas MI i praktiken och hur organiseras användandet och coachningen? Sju nordvästkommuner deltar.

- Soc för unga. Under 2019-2021 genomförs ytterligare en studie av projektet med finansiering från Forte. Vilka är erfarenheterna av lärarhandledningen hittills? Ändras elevers kunskap och uppfattning om socialtjänsten?

Barnfamiljer i akut hemlöshet. En kartläggning av antalet familjer och påverkan på barnens skolgång och fritid. Samtliga nordvästkommuner deltar.

- FoU Nordväst följer Hembesöksprogrammet där förstagångsföräldrar erbjuds gemensamma hembesök med både BVC-sköterskor och kuratorer från en Familjecentral.

Läs hela nyhetsbrevet

Publicerad 2019-03-08

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord