"Digitaliserad socialtjänst kan lösa framtidens behov". FoU Helsingborg m fl skriver på DN Debatt.

I vår digitala verklighet knyter många sina kontakter via ­sociala medier. Skulle även en del av mötena inom socialtjänsten kunna flytta ut på nätet? För att svara på den frågan startar vi ett projekt för att undersöka en delvis digitaliserad socialtjänst, skriver representanter för bland annat Helsingborgs stad på DN Debatt.

Vi som jobbar inom socialtjänsten är ibland besvärande traditionella och arbetar gärna, som vi alltid har gjort, med det mänskliga mötet i fokus. Inget fel i det, men vi måste också våga prova nya former som möter nya generationers behov. Det sociala arbetet efterfrågas mer än någonsin, samtidigt som många av oss har en pressad arbetssituation och ibland svårt att räcka till. En del kallar det kris, men vi väljer att se situationen som en källa till utveckling och vi har massor av idéer. För att skapa värde för de människor vi möter behöver vi hitta nya lösningar tillsammans med våra klienter.

Läs mer på DN Debatt

Publicerad 2016-08-24

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord