Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten

ETT SAMARBETE MELLAN LUNDS UNIVERSITET, MALMÖ UNIVERSITET, GÖTEBORGS UNIVERSITET OCH LINNÉUNIVERSITETET.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har beviljat medel för en forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten. Den är del av forskningsprogrammet om tillämpad välfärd och syftar till att långsiktigt bidra till kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten. Forskarskolans inriktning ska svara mot prioriterade kunskapsbehov inom socialtjänsten.

Utbildningen ska ge yrkesverksamma personer i socialtjänsten möjligheten att uppnå en licentiatexamen inom fyra år. Första antagning kommer att ske under våren 2019 med studiestart 1 september 2019. Tio personer kommer att antas, fördelade på de fyra lärosätena.

Studierna sker på halvfart och resterande tid förväntas den sökande jobba vidare i sitt arbete inom socialtjänsten. Grundkriterierna för antagning är behörighet för forskarutbildning, vilket bland annat innebär meriter motsvarande magister- eller masterexamen, samt anställning i socialtjänsten. Antagning ska ske i nära samarbete med arbetsgivarna. Forskarskolan betalar halva lönen för forskarstudierna, dvs. 25 % av en heltid, resterande lönekostnader betalar arbetsgivaren.

Läs mer

 

Publicerad 2018-11-15

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord