Forskningskommunikationsmodell - Utmaningar i att leda en FoU-enhet inom socialtjänsten - Utvärderingsverkstäder och sen

Under Föreningen FoU Välfärds konferens i Norrköping i början på september var ett av inslagen en workshop och open space på ett antal teman. 

Anteckningar från diskussionerna

Utvärderingsverkstäder och sen... behövs nätverket

Utmaningar i att leda en FoU-enhet inom socialtjänsten

Research stories, en forskningskommunikationsmodell

Hur kan FoU-miljöerna arbeta vidare med nordiskt samarbete? 

 

 

Publicerad 2016-09-27

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord