FoU Fyrbodal blir tillsvidareverksamhet

Fyrbodals kommunalförbund har beslutat att FoU Fyrbodal övergår från att ha varit ett femårigt projekt  till en tillsvidareverksamhet i höst.

FoU Fyrbodal har i vinter utvärderats avseende måluppfyllelse och nytta av Anita Boij. Utvärdering ligger till grund för den fortsatta utvecklingen av det kommungemensamma FoU-arbetet.

Läs mer om utvärderingen här

Publicerad 2014-05-09

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord