FoU i Väst/GR söker disputerad forskare inom barn- och ungdomsområdet

Vi söker dig som vill engagera dig i forskning och utveckling av förebyggande, stödjande och behandlande insatser för barn, unga och familjer. 

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige som tillsammans har ca 980 000 invånare. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna samt vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

GR har drygt 150 anställda och arbetar inom bl a följande områden: regionplanering, miljö, trafik, arbetsmarknad, välfärd och socialtjänst, kompetensutveckling, utbildning och forskning.

FoU i Väst/GR är en kompetensresurs för medlemskommunernas anställda och förtroendevalda inom det sociala området och arbetsmarknadsområdet.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill engagera dig i forskning och utveckling av förebyggande, stödjande och behandlande insatser för barn, unga och familjer. Aktuellt är olika forsknings- och utvecklingsprojekt kring delaktighet för barn och föräldrar, mottagande av ensamkommande barn och unga, ungas psykiska hälsa, samverkan kring barn och unga och på en mer övergripande nivå frågor om social hållbarhet.  Innehållet i arbetet förändras över tid utifrån kommunernas behov.

Hos oss blir du en del av en kreativ miljö, har en kontinuerlig dialog med engagerade chefer och medarbetare  och får arbeta med prioriterade frågor i välfärdsorganisationerna. Du kommer att både tillsammans med kollegor i ett arbetslag och självständigt genomföra FoU-projekt för implementeringsstöd, uppdragsforskning samt analys och utvärdering.

Hos oss kommer du också att arbeta brett med kunskapsspridning genom att bland annat anordna temadagar, seminarier och olika former av cirklar och nätverk. En del av ditt uppdrag blir att söka externa medel för att möjliggöra FoU-projekten.

Kvalifikationer

Vi förväntar oss att du har en forskarutbildning i socialt arbete, psykologi, sociologi, offentlig förvaltning, statsvetenskap, hälsovetenskap eller annat relevant ämne.

Arbetet kräver vana vid att samspela med chefer och medarbetare samt erfarenhet av frågor kring utsatta barn och unga.

Anställningsvillkor:

Anställningen är en allmän visstidsanställning på ett år med möjlighet till förlängning. 

Tillträde snarast, enligt överenskommelse. Heltid/deltid kan diskuteras. 

 

Läs mer

 

Publicerad 2017-02-18

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord