FoU i Väst söker vikarierande planeringsledare för äldrefrågor

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige med tillsammans cirka 970 000 invånare. GR:s syfte är att bidra till en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare. Vi är en kompetensresurs för medlemskommunernas anställda och förtroendevalda.

På kommunernas uppdrag erbjuder GR kompetensutveckling och driver forsknings- och utvecklingsarbete kring barn och unga, personer i utsatta livssituationer, äldre, personer med funktionsnedsättningar, missbruksproblematik och psykisk ohälsa.

Arbetet utgår från politiska mål och aktiviteterna planeras i dialog med chefsnätverk som träffas med GR som arena. 


Vi söker planeringsledare för äldrefrågor

Nu söker vi en vikarierande planeringsledare vid GR Välfärd och FoU i Väst för GR-kommunernas gemensamma utvecklingsarbete inom äldreområdet.

I din roll hos oss kommer du att sammankalla och leda grupper och nätverk, initiera och samordna frågor, utvecklingsprojekt och FoU-uppdrag i förhållande till politisk styrgrupp, chefsnätverk och medlemskommuner.

Kontakter med lokala, regionala och nationella aktörer ingår som en viktig del i uppdraget och du kommer att fungera som en brobyggare mellan forskning och kommunernas verksamheter inom äldreområdet.

Du ska kunna möta kommunerna med lyhördhet och öppenhet och vara drivande i frågor där det finns intresse att kommunerna agerar gemensamt samt delar engagemanget för vårt uppdrag att verka för en bättre kvalitet inom socialtjänsten och den kommunala vården och omsorgen.

Vi tror att du har en bred erfarenhet av att arbeta i politiskt styrda organisationer och en relevant högskoleutbildning.


Anställning

Anställningen är ett tidsbegränsat vikariat på 100 % med tillträde snarast, men inte senare än den 1 oktober 2015. Vikariatet sträcker sig till december 2016.    


Sista ansökningsdag

Vi vill ha din ansökan senast måndagen den 22 juni.


Läs mer

 

Publicerad 2015-06-05

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord