FoU-miljöer i sociala medier

Några av de FoU-miljöer som är medlemmar i Föreningen FoU Välfärd finns i sociala medier. Följ oss gärna!


Facebook

FoU Helsingborg: https://www.facebook.com/fouhelsingborg

FoU i Sörmland: 
https://www.facebook.com/FoU-i-S%C3%B6rmland-1414496932103186/

FoU Jämt: https://www.facebook.com/FoUJamt

FoU Nordost: https://www.facebook.com/founordost/

FoU Södertörn: https://www.facebook.com/fousodertorn

FoU Nordväst: https://www.facebook.com/FoU-Nordv%C3%A4st-128132837855434/

Göteborgsregionen, FoU i Väst: 
https://www.facebook.com/goteborgsregionenarbetsmarknadsocialvalfard/

Nestor FoU-center: www.facebook.com/nestorfou

 

Instagram

FoU Campus Västervik: https://www.instagram.com/fou_campusvastervik/

FoU Helsingborg: https://www.instagram.com/fouhelsingborg/

FoU i Sörmland: https://www.instagram.com/fouisormland/

 

Podd/Podcast

FoU i Sörmland: https://www.fou.sormland.se/matrialpublicerat/fou-podden/

 

Twitter

FoU i Sörmland: https://twitter.com/FoUiSormland

FoU Jämt: https://twitter.com/FoUJamt

FoUrum, Region Jönköpings län: https://twitter.com/FoU_regionjkpg

Göteborgsregionen, FoU i Väst: https://twitter.com/GR_Valfard

Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum: https://twitter.com/aldrecentrum

 

Youtube 

FoU i Sörmland: 
https://www.youtube.com/channel/UC7ZNgy8CBxR6rjeMNngdHZA

Göteborgsregionen, FoU i Väst: https://www.youtube.com/user/FoUiVastGR

 

Vill du att din FoU-miljö också ska finnas med på den här sidan?

I så fall är du välkommen att mejla till Märit Malmberg Nord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord