FoU Södertörn 20 år! Välkommen på Öppet hus den 8 september.

Välkommen att fira att FoU Södertörn fyller 20 år!

Öppet hus med lätt lunch, mingel och utställning.

8 september 2017 kl 11.30–15.00.

PÅ UTSTÄLLNINGEN KAN DU LÄSA, PRATA OCH FRÅGA OM:

BARN, UNGA OCH FAMILJ
BBIC, FAMILJEHEMSVÅRD, FAMILJECENTRALER, HUSKURAGE, VÅRDNADSKONFLIKTER, SIGNS OF SAFETY

FUNKTIONSHINDER OCH SOCIALPSYKIATRI
BOENDESTÖD, BARN MED INSATSER FRÅN BÅDE LSS OCH SOL, PERSONLIGA OMBUD, SJÄLVBESTÄMMANDE I GRUPPBOSTÄDER

FÖRSÖRJNINGSSTÖD
BARNPERSPEKTIV OCH FÖRSÖRJNINGSSTÖD

MIGRATION/INTEGRATION
ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGA

MISSBRUK
MÅNGBESÖKARE, BRUKARES UPPLEVELSER AV SAMORDNAD VÅRD, INSATSER I OLIKA KOMMUNER

UTVECKLINGSARBETE
SYSTEMATISK UPPFÖLJNING, HÖGINTENSIV UTVÄRDERING, LÄRANDE UTVÄRDERING, PRAKTIKNÄRA FORSKNING, NÄTVERK OCH SAMVERKAN, UTBILDNING

Inbjudan

Publicerad 2017-08-17

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord