FoU Välfärd tar plats i NSK-S (nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten)

Den 25 februari 2016 fattade den nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) beslut om att bjuda in FoU Välfärd att medverka i NSK-S.

NSK-S spelar en viktig roll för att identifiera behovet av kunskapsstöd inom socialtjänsten i landets kommuner. NSK-S ska också verka för att det nationella stödet blir samordnat, strategiskt och långsiktigt.

De kunskaper som landets FoU-miljöer besitter kan lämna viktiga bidrag till NSK-S arbete. Inom FoU-miljöerna finns en omfattande erfarenhet av utvecklingsarbete och att främja utbytet mellan forskningen och praktiken.

Styrelsen kommer att få ytterligare information på styrelsemötet den 4 april då NSK-S ordförande Agneta von Schoting besöker styrelsemötet tillsammans med Anna Lilja Qvarlander och Niklas Eriksson från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

 

Publicerad 2016-03-09

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord