Fyrbodals kommunalförbund söker nätverksledare - IFO

Har du kunskap och erfarenhet från individ- och familjeomsorgen och tycker om att bygga och leda nätverk? Vi söker en medarbetare som kan fånga kommunernas behov och omsätta det i praktisk samverkan och kunskapsutveckling i våra ämnesspecifika kunskapsnätverk inom IFO-området.

En av Fyrbodals kommunalförbunds viktigaste uppgifter är att vara en gemensam arena för kommunal samverkan, erfarenhetsutbyte och utveckling i kommunala frågor. Vår vision är att medverka i skapandet av ”det goda livet i Fyrbodal”. Tjänsten är placerad i kommunalförbundets organisation för Välfärdsutveckling.

Arbetsuppgifter
- Ge stöd till och utveckla befintliga IFO nätverk (bland annat nätverk för BBiC, försörjningsstöd, missbruk, EKB, familjehem, våld i nära relationer).
- Vara kontaktperson till Socialstyrelsen och SKL i frågor som berör nätverken.
- Lotsa kontakter mellan kommuner och till andra regioner och instanser.
- Ta fram och utveckla kompetensförsörjningsplaner för respektive område.
- Med hjälp av kommunalförbundets utbildningsavdelning och andra utbildningsanordnare erbjuda efterfrågade utbildningar.
- Stämma av arbetet med IFO cheferna på FouRum IFO.

Kvalifikationer
Du har
- Högskoleutbildning såsom socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
- Kunskap och erfarenhet av socialtjänstens individ och familjeomsorg.
- Erfarenhet av att arbeta med utvecklingsarbete inom socialtjänsten.
- Erfarenhet av självständigt arbete i projektform och med nätverk.
- Körkort.

Läs mer

Publicerad 2018-11-19

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord