Göteborg: Inspirationsdag om PYC (Parenting Young Children)

Inspirationsdagen vänder sig till chefer, verksamhetsutvecklare, familjebehandlare och medarbetare inom IFO och funktionshinderområdet. Varmt välkomna!

PYC (Parenting Young Children) är ett hembaserat föräldrastödsprogram baserat på väl beprövade socialpedagogiska principer.

Programmet syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraförmågan hos personer med kognitiva svårigheter utifrån säkerhet, omvårdnad om och samspel med barnet.

Initialt utvecklades programmet för föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning, men modellen har visat sig vara betydelsefull för andra målgrupper där det finns behov av ett konkret, individuellt och hembaserat föräldraskapsstöd.

 

Program den 9 april 2019

9.00 
Kaffe och mingel

9.30–12.00
Inledande ord och varmt välkomna! Vad är kognitiva svårigheter och hur känner man igen problematiken hos föräldrar? Vad säger forskningen om hur behandlingsarbetet ska genomföras med föräldrarna? Att utveckla föräldraförmåga med föräldrautbildningsprogrammet PYC – hur används programmet?

12.00–13.00 
Lunch på egen hand

13.00–14.45 
Att utveckla föräldraförmåga med föräldrautbildningsprogrammet PYC. Vilka undervisningsstrategier finns och hur tränas föräldrar i omvårdnad, samspel och säkerhet?

14.45–15.00 
Fika

15.00–15.30 
Vad säger forskningen om föräldrautbildningsprogrammet PYC? Diskussion och frågor.

15.30
Avslutning

 

Läs mer

 

Publicerad 2019-04-09