Karlstad: Barnafrid - inbjudan till föreläsning

FoU Välfärd Värmland och Länsstyrelsen i Värmland bjuder in till en föreläsning som kommer att beröra flera olika områden inom ämnet barn som far illa med föreläsare från Barnafrid- nationellt kunskapscentrum med fokus på våld och andra övergrepp mot barn. Målet för kunskapscentret är att, genom att samla och sprida kunskap, bidra till ett förbättrat förebyggande arbete samt att utveckla effektiva insatser för att skydda och stödja barn som utsatts för våld och andra övergrepp.

FÖRELÄSNINGEN KOMMER ATT BERÖRA FLERA OLIKA OMRÅDEN INOM ÄMNET BARN SOM FAR ILLA
• Barns utsatthet för våld och våldets konsekvenser
• Olika typer av våld och trauman som kan drabba ett barn
• Sexuella övergrepp, både fysiska och över nätet
• Samtal med barn
• Myndigheters samverkan
• Vårdnadstvister och rättsprocesser

Läs mer

Publicerad 2018-05-24