Karlstad: Blir det vi gör bra? Gör det någon skillnad? Utvärderingsverkstad!

Inbjudan till information och upptaktsmöte om utvärderingsverkstad

Vill du utvärdera ett projekt eller en verksamhet? Kanske ett projekt som startat på eget initiativ eller med hjälp av medel utifrån? Kanske har ni förändrat era arbetsmetoder och nu funderar ni på om det blivit bättre? Kanske vill ni utveckla metoder för att följa upp och utvärdera det vardagliga arbetet? FoU Välfärd Värmland kommer att starta en eller flera utvärderingsverkstäder under våren 2019.

Syftet är att deltagarna:
 själva genomföra en utvärdering (från ax till limpa)
 lär sig mer om utvärdering och att utvärdera
 får inspiration, hjälper och stöttar varandra i utvärderingsarbetet

I en utvärderingsverkstad ges stöd för att genomföra en utvärdering från planering till redovisning och nyttiggörande. Utvärderingsverkstaden samlas återkommande under cirka ett år. Det bör vara två deltagare per projekt för att få kontinuitet och för att minska sårbarheten vid eventuell frånvaro. Tid ska kunna avsättas för att arbeta med utvärderingarna mellan samlingarna i verkstaden. FoU Välfärd Värmland har processansvar och leder arbetet genom att hålla i planeringen för träffarna, engagera eventuella föreläsare, förmedla kontakter, viss handledning etc. Innehållet i träffarna kan t ex bestå av miniföreläsningar, diskussioner, erfarenhetsutbyte och/eller annat innehåll som deltagarna önskar. Vi välkomnar deltagare med olika yrkesbakgrund och projekt från olika verksamheter inom socialtjänst eller angränsande delar av hälso- och sjukvården.

Välkomna till ett upptaktsmöte den 7 februari 2019 klockan 10.00 - 12.00.
Lokal: Karlstads universitet, sal 4A301A.

Då det i utvärderingsverkstäderna är viktigt med koppling till arbetsplatsernas övriga verksamhet bör uppdragsgivaren för den aktuella utvärderingen (ofta närmaste chef) delta vid upptaktsmötet. Vid mötet ges mer information om verkstädernas upplägg och tillsammans planerar vi för den/de kommande verkstäderna.

Läs mer

Publicerad 2019-02-07