Kallelse till årsmöte 2019 för Intresseföreningen för FoU-enheter inom Välfärdsområdet


Årsmötet äger rum torsdagen den 12 september 2019.

Med anledning av att årets FoU Välfärdskonferens inte lockat tillräckligt många deltagare och att arrangörerna därför tvingats ställa in den finner vi i styrelsen att det är angeläget att få diskutera meningen med föreningen med er som ytterst representerar medlemsverksamheterna.

I samband med årsmötet bjuder vi därför in dig som FoU-chef/kontaktperson till medlemsmöte för att träffa kollegor och diskutera framtidens FoU Välfärd:

  • Finns det något behov av en samlande kraft för FoU-enheter inom välfärdsområdet?
  • Fyller Föreningen FoU Välfärd någon funktion i dagens kunskapssverige?
  • Vad kan nyttan med föreningen vara i framtiden?
  • Hur ser framtidens behov av FoU-verksamhet ut?
  • Vilka förväntningar har du på föreningen?
  • Hur kan FoU Välfärds konferens och dialogmöte utvecklas?
  • Vad kan föreningen förvänta sig av sina medlemmar?
  • Hur kan föreningen använda möjligheten att påverka i nationella forum?

 

Program 12 september

9.30-10.00       Kaffe/te och smörgås

10.00-12.00     Workshop

12.00-13.30     Lunch

13.30-14.30     Återkoppling från workshop

14.30-15.00     Fika

15.00-16.00     Årsmöte

 

Plats: North Sweden Stockholm Office, Gamla Brogatan 19, Stockholm.

Årsmöteshandlingar kommer att publiceras på föreningens webbplats senast 15 augusti. Varje medlemsverksamhet kan representeras av en person med beslutsmandat.

Anmälan senast 30 augusti 2019 via den här länken

 

Publicerad 2019-06-11

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord