Karlstad: Forskning pågår - är du med?

FoU Välfärd Värmland bjuder in till en dag med fokus på praktiknära forskning inom välfärdssektorn. Dagen är tänkt att ge möjlighet till omvärldsbevakning om aktuell forskning vid Karlstads universitet. Dagen ger också möjlighet till möten mellan yrkesverksamma och studerande.

Läs mer

Publicerad 2019-10-11