Kvalitetsregister och värden? / Fler verksamheter inför videoteknik för vårdplanering på distans. Läs mer i FoUÄNDRING PÅGÅR!

Fler rubriker i nyhetsbrevet från FOU nu:

  • Alzeimerdagen 2015 i Upplands-Bro
  • Nätverk om dagverksamhet - demens
  • Stöd för användande av kvalitetsregister fortsätter

Läs hela nyhetsbrevet

Publicerad 2015-10-13

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord