Möjligt att välja välfärd/internationellt intresse för språkprojekt/utbildning för att uppmärksamma våld. Läs mer i Äldrecentrums nyhetsbrev.

Några av nyhetsbrevets rubriker:

  • Internationellt intresse för språkprojekt
  • Äldrecentrum startar utbildning för att uppmärksamma våld
  • Samtal som stöd för äldres psykiska hälsa
  • Möjligt att välja välfärd

Läs nyhetsbrevet från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum här.

Publicerad 2014-10-09

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord