NestorNytt december 2015 - Inspiration för dig som arbetar med äldre

Några rubriker i NestorNytt:

  • Vikten av praktisk klokhet och reflektion i omsorgsarbetet
  • Så gör Järfälla för att införa ÄBIC
  • Palliativt förhållningssätt i Nykvarns äldreomsorg
  • Berika vardagen för de äldre med hjälp av kultur
Läs NestorNytt här
Publicerad 2015-12-15

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord