NestorNytt - inspiration för dig som arbetar med äldre

Detta kan du bland annat läsa om i det här numret av NestorNytt:

  • Webbutbildning klar i september: Biståndshandläggare - ny i yrket
  • BPSD-utbildning, tre år och 200 dagar senare
  • Viktigt kring vård i livets slutskede
  • Innovation med "lilla i" på Nestors chefsdag
Läs NestorNytt
Publicerad 2017-06-15

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord