Nya rapporter och filmade föreläsningar - läs mer i nyhetsbrevet från Äldrecentrum!

I det här nyhetsbrevet från Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholms län kan du läsa om följande:

  • Samhället & äldre - öppna föreläsningar
  • Se filmade föreläsningen "Det livsviktiga doftsinnet"
  • Stockholms läns demensdag och Äldreomsorgsdagarna
  • Silviahemscertifieringen utvärderad
  • Äldrecentrum rekryterar en utredare och en controller
  • Äldrecentrum i FoU-samarbete om fallprevention
  • SNAC-K: Nya avhandlingar
  • Ny utgåva av Reflektion som arbetsutveckling
Läs nyhetsbrevet
Publicerad 2019-11-08

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord