Tidningen Accent skriver om Bostad först i Helsingborg: "Nio av tio bor kvar", "Drogfrihet kom med bostaden" och "Forskaren: Bostad förändrar livet"

Bostad först som innovativ metod för att motverka hemlöshet har fått ett allt större genomslag i Sverige. Forskningsresultat från USA, Kanada och Europa visar att Bostad först kan minska den långvariga hemlösheten. Modellen har visat sig vara mycket effektiv när det gäller att ge förutsättningar för kvarboende jämfört med traditionella lösningar som boendetrappor och andra tillfälliga boendeformer.

Socialförvaltningen i Helsingborgs stad, Lunds universitet Campus Helsingborg och FoU Helsingborg driver ett forsknings- och utvecklingsprojekt som främst fokuserar på tre delar: för det första att synliggöra drivkrafter och hinder som antingen underlättar eller försvårar möjligheten att skala upp Bostad först-projekt, att analysera de hemlösas situation och behov enligt dem själva och utifrån hur de konstrueras av anställda inom bl.a. socialtjänst, bostadsföretag och av företrädare för ideella hjälporganisationer, samt att utveckla metoder och hjälpinsatser riktade till hemlösa baserat på resultat från Bostad först-projektet samt hur hemlöshet kan motverkas på lokal nivå.

Accent har publicerat tre artiklar om Bostad först:

"Helsingborg: Nio av tio bor kvar"

"Drogfrihet kom med bostaden" 

"Forskaren: Bostad förändrar livet"

 

Läs mer om FoU Helsingborgs arbete med Bostad först här.

Publicerad 2016-06-17

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord