Äldre balanserar I Hemtjänst utbildas om psykisk ohälsa I Läs mer i Nestor-Nytt

NestorNytt ges ut av Nestor FoU-center. I det här numret kan du bland annat läsa om följande:

  • Hemtjänsten i Tyresö lär mer om psykisk ohälsa balnd äldre
  • Nackas seniorer går balanskurs - Nestor mäter effekterna
  • Varsågod, ett smakprov på webbutbildningen för nya biståndshandläggare
  • "Jag vill förmedla lärdomarna på nästa styrgruppsmöte"
  • Samverka i Stockholms södra länsdel, så här gör vi!
Läs Nestor-Nytt
Publicerad 2017-12-18

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord