Äldre och alkohol * Innovationsledarutbildning * Introduktionsprogram för socialsekreterare * Läs mer i nyhetsbrevet från FoU Sörmland

I det här nyhetsbrevet kan du också läsa om pilotprojektet Sörmland Aktiverar Seniorer (SAS), utbildning i användningen av COPM för personcentrerad rehabilitering m.m.

Till nyhetsbrevet

Publicerad 2016-04-14

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord