Äldretema med äldreministern i Almedalen. Det är en av rubrikerna i Äldrecentrums nyhetsbrev.

I nyhetsbrevet kan du också läsa om följande:

 • Reflektion och bemötande inom äldreomsorgen
 • Höstens utbildningar inom mat och måltider
 • Multisjuka är temat i det nya numret av Äldre i Centrum
 • Nyheter från SNAC-studien
 • Stockholms läns demensdag 2016
 • Seminarium: utveckling inom hemtjänst
 • Höstens program i serien "Äldre och åldrande"
 • Samhället & äldre – höstens öppna föreläsningar
 • Ny rapport: Kunskap hjälper våldsutsatta äldre
 • Våga se, våga fråga, våga agera - utbildning om våld mot äldre i nära relationer
 • FUB-konferens om åldrande 2016
 • Välkommen till Öppet hus!
Läs nyhetsbrevet
Publicerad 2016-06-22

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord