Antalet personer med demenssjukdom lägre än tidigare förutspåtts - läs mer i nyhetsbrevet från SNAC (Swedish national study on Aging and Care)

Du kan också läsa om detta i nyhetsbrevet från SNAC:

  • Avhandling från Lund visar att screening för förmaksflimmer kan göra skillnad
  • Riskprofiler för skadliga fallolyckor
  • Antikolinerga läkemedel kopplas till försämrat episodiskt minne
  • Vad påverkar äldre personers möjligheter att vara kvar i arbetslivet?
Läs nyhetsbrevet från SNAC
 
Publicerad 2018-03-09

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord