App för fallförebyggande träning I Alla känner nån I Läs mer i FoUiS-Nytt

FoUiS-Nytt ges ut av FoU i Sörmland. I det här numret kan du läsa om följande:

  • Flera idéer genom innovationsprojekt
  • Baskurs i riskbruk, missbruk och beroende
  • Alla känner nån - stigma kring psykisk ohälsa
  • Samverkansråd i Sörmland
  • Forskning pgår - app för fallförebyggande träning
  • Tillsammans för en ny och nära vård
  • Introduktionsprogram för socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården i Sörmland
Läs nyhetsbrevet
Publicerad 2017-12-15

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord