Assisterande tjänster I Livsfrågor på äldreboende I Nyanlända barn i den sociala barn- och ungdomsvården I Läs mer i FoU i Västs nyhetsbrev!

Detta är rubrikerna i nyhetsbrevet:

 • Vad vet vi om nyanlända barn som är aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården?
 • Assisterande tjänster som strategi för kompetensförsörjning?
 • Nu kan tolv GR-kommuner boka besök i AllAgeHubs interaktiva miljö
 • Utbildning till vägledare i delaktighetsmodellen
 • Att göra barnets röst hörd i socialtjänsten
 • Samtalscirklar om livsfrågor på ett äldreboende
 • Deltagarna ger Yrkesresan högt betyg
 • Solrosen – stöd när en familjemedlem är frihetsberövad
 • Nio kommuner i GR genomför Lupp i höst
 • GR-kommunernas personal- och rekryteringsbehov 2016 - 2026
 • Förbättringsverkstad – från idé till praktik
 • Utmaningsdriven innovation inom AllAgeHub startar med workshoppar i höst

Till nyhetsbrevet

Publicerad 2017-10-19

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord