Blänkare om FoU-rapporter. Läs mer i nyhetsbrevet från FoU-Nordväst!

Nyhetsbrevet redogör kortfattat för innehållet i de rapporter som FoU-Nordväst publicerat under våren:

  • Barn i fattiga familjer - risk- och sårbarhetsfaktorer samt skyddande faktorer
  • Socialt arbete - i rörelse
  • Föräldraskap på avstånd - stöd till placerade barns föräldrar
  • Ny rapport om stöd till ensamkommande barn (publiceras inom kort)
  • Kunskap från praktiken för praktiken
Läs nyhetsbrevet här
Publicerad 2016-06-27

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord