Diskussion med SKL om evidensbaserad praktik, årets FoU-konferens och föreningens roll. Om detta handlar Mats Erikssons ordförandebrev våren 2014.

Ladda ner ordförandebrevet här.

Publicerad 2014-03-14

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord