Dokumentation från Föreningen FoU Välfärds dialogkonferens den 6 februari 2017

Vid Föreningen FoU Välfärds dialogkonferens den 6 februari 2017 samlades ett 50-tal deltagare från de flesta av föreningens FoU-miljöer. Här kan du ta del av dokumentation från dagen:

Anteckningar från dialogkonferens 2017-02-06

Bildspel: Kommundialogen i Västerbotten

Bildspel: Nationell organisering för kunskapsutveckling i socialtjänsten, SKL

Publicerad 2017-03-10

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord