Förbättringsverkstad & Vi söker folk! Det är två av rubrikerna i nyhetsbrevet från FoU i Väst/GR.

Rubriker i nyhetsbrevet:
 • Sökes: Utvecklingsledare med fokus på barn och unga
 • Nu är vår förbättringsverkstad äntligen igång!
 • Integration och arbetsmarknad: Vi söker en projektledare
 • Barn och elever med medfödda skador av alkohol i pedagogisk verksamhet
 • Forskning och verksamhet för bättre strokevård
 • Populära PYC-utbildningar
 • Kompetensutveckling för personal som jobbar med ensamkommande barn
 • Mötesplats IFO 2016
 • Nytt projekt: Funktionshinderrörelsens relation till Västra Götalandsregionen
 • Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – utbildningar
 • Ta examen i evidensbasering!
 • Presentation av propositionen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
 • Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder för personer med nedsatt beslutsförmåga
 • Psykisk ohälsa och missbruk bland äldre – att möta och bemöta
 • Hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre?
 • Vårens kurser, konferenser, seminarier och utbildningar
 • Glad påsk!
 Läs nyhetsbrevetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Publicerad 2016-03-23

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord