Föreläsarnas presentationer från Föreningen FoU Välfärds konferens i Norrköping den 8-9 september 2016

Här hittar du föreläsarnas presentationer:

Presentationer från konferensen i Norrköping 2016

 

 

Publicerad 2016-09-13

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord