Forskardag för allmänheten I Förändra Radikalt I Arbete med nattfasta hela dagen I Läs mer i FoUiS-Nytt!

Här är alla rubriker i detta nummer av FoUiS-Nytt:

  • Stor konferens är i hamn
  • Marina Arkkukangas - ny doktor på FoU i Sörmland
  • Forskardag för allmänheten
  • Förändra Radikalt - finaldags
  • Populära MI-utbildningar
  • Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till anhöriga
  • Arbete med nattfasta hela dagen
  • Nya rapporter och redovisningar
Läs hela nyhetsbrevet
Publicerad 2017-10-13

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord