FoU Helsingborg lanserar Research stories - en forskningskommunikationsmodell för forskning och utveckling inom social hållbarhet

Idag lanserar FoU Helsingborg Research stories – En forskningskommunikationsmodell för forskning och utveckling inom social hållbarhet.

Modellen Research Stories, är framtagen av FoU Helsingborg och föddes ur ett behov av att strategiskt kunna kommunicera forsknings- och utvecklingsresultat av sociala förändringsprocesser. Det är många personer som bidrar till att våra kommunala forsknings- och utvecklingsprojekt får det utförande, resultat och effekter de faktiskt får. I forskningskommunikationen kring projektets resultat och process reduceras dessa personer oftast till namn på en rapport (om ens det!). Genom Research stories lyfter vi med hjälp av berättelser och foton fram rösterna bakom våra forskningsprojekt, berättelser som visar hur ett forsknings- och utvecklingsprojekt landar i praktiken. Hur märker våra brukare av förändringen? Hur upplever medarbetarna att vara med i ett forskningsprojekt? Vad driver forskarna?

Modellen grundar sig i forskningsfältet Science and Communications med syftet att kommunicera forskning och forskningsresultat som bygger på ett bottom-up perspektiv och genomsyras av deltagarnas röster. Forskare vid Institutionen för service management vid Lunds universitet, Campus Helsingborg, kommer beforska modellen under 2016/2017.

Modellen är i en pilotfas och det första projekt vi testar modellen på är vårt pågående FoU-projekt ”Att skala upp Bostad först: barriärer och möjligheter”.

Läs gärna mer om Research stories och ta del av deltagarnas berättelser från Bostad först-projektet på www.fouprojekt.com/ 


Vill du veta mer?

Kontakta gärna 
Anna-Karin Bergman
FoU-chef
FoU Helsingborg

 

 

 

Publicerad 2016-10-20

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord