FoU Jämt söker forskningsledare

På FoU Jämt finns två forskningsledare och en forskningsassistent.

Som forskningsledare ansvarar du för stöd i lokal verksamhetsutveckling. Du utvärderar befintlig verksamhet på uppdrag av huvudmännen samt bevakar och kommunicerar vetenskapliga rön till kommunerna. Du ska bistå personal och beslutsfattare med teoretisk och metodologisk kunskapsutveckling, stödja implementering av evidensbaserade metoder och bidra med att identifiera angelägna utvecklingsområden.

Vidare handleder och medverkar du i lokalt utvecklingsarbete samtidigt som du omvärldsbevakar forskning och utveckling inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

I arbetet ingår också projekthandledning, fortlöpande kontakter med yrkesverksamma inom socialtjänsten, planering och ledning av lärandecirklar på temat evidensbaserad praktik samt andra utvecklings- och arbetsformer.

Till tjänsten kan på sikt ett samordningsansvar för verksamheten tillkomma, innebärande budgetuppföljning och ansvar för att den verksamhetsplan som beslutas av FoU-rådet verkställs.

För tjänsten krävs att sökande ska ha avlagt doktorsexamen i för tjänsten relevant ämne, meriterande är socialt arbete, vårdvetenskapligt ämne/motsvarande. Även om vi gärna ser sökande från individ- och familjeomsorgsområdet, är annan bakgrund från socialtjänsten också intressant.

Då tjänsten innebär ett verksamhetsnära arbete ska den sökande ha praktisk erfarenhet inom socialtjänst och/eller kommunal hälso- och sjukvård.

Stor vikt kommer att läggas vid förmåga att kommunicera och överföra vetenskaplig teori och metod till olika målgrupper, erfarenhet av handledning och utvecklingsarbeten på fältet. Förmåga och intresse av att samarbeta med såväl praktiker som forskare är viktigt, liksom lyhördhet i samarbete med andra.

Läs mer

Publicerad 2017-03-30

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord