FoU Nordväst i Stockholms län söker en FoU-chef och en forskningsledare inom socialt arbete

FoU Nordväst är ett kunskapscentrum för socialtjänsten i nordvästra Stockholms län inom områdena ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser, barn och unga, missbruk och socialpsykiatri. Syftet med verksamheten är att stödja ingående kommuners arbete med att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst och en god kvalitet inom kommunernas individ- och familjeomsorg. FoU Nordväst är en kommungemensam verksamhet och ägs av kommunerna: Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna Stad, Sundbybergs Stad, Upplands-Bro och Upplands Väsby. Området är en del av Stockholms län som växer och utvecklas, vi är nu över 430 000 invånare. Sollentuna kommun är huvudman för verksamheten och svarar för dess drift samt har arbetsgivaransvar.

FoU Nordväst är inne i ett spännande utvecklingsarbete där vi tillsammans med övriga FoU-miljöer i Stockholms län håller på att bygga upp ett nätverk för de regionala samverkans- och stödstrukturerna, RSS. Nätverket har en aktiv roll i den nationella kunskapsutvecklingen och kunskapsstyrningen inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

 

FoU-chef

Tjänsten som chef på FoU Nordväst är engagerande och varierande. Du ansvarar för att stödja de nordvästra kommunerna i Stockholms län med att utveckla en kunskapsbaserad praktik. Du förväntas aktivt leda FoU-enhetens utvecklingsarbete. Företräda verksamheten i olika sammanhang. Bedriva omvärldsbevakning genom att synliggöra erfarenheter och sprida goda exempel inom forskning och utveckling. I tjänsten ingår att främja samarbetet med parter i vår när- och omvärld, såsom universitet- och högskola, andra myndigheter och FoU-verksamheter samt med den praktiska verksamheten.

Du ska bistå personal och beslutsfattare med teoretisk och metodologisk kunskapsutveckling, stödja implementering av evidensbaserade metoder och bidra till att identifiera angelägna utvecklingsområden.

Du leder utvecklingsarbetet i nära samverkan med kommunerna i nordväst utifrån lokala, regionala och nationella förutsättningar. Du kommer vidare att vara föredragande i styrgruppen, som består av förvaltningschefer från deltagande kommuner.

Som FoU-chef ingår du i förvaltningens ledningsgrupp och är underställd socialchefen. Du har ansvar för FoU-enhetens personal, budget och verksamhet. Personalansvaret uppgår idag till sju personer med varierande sysselsättningsgrad. Du kommer även vara FoU Nordvästs representant i Stockholms regionala samverkans- och stödstruktur (RSS).


Kvalifikationer

Du har en relevant akademisk examen. Önskvärt är att du har forskarkompetens (licentiat alt. doktorsexamen) inom relevant område. Vi ser gärna att du har chefserfarenhet alternativt att du har haft ett verksamhetsledande ansvar där du projektlett, samverkat, fördelat och prioriterat resurser.

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av offentlig sektor och erfarenhet av att söka och erhålla forskningsanslag. Det är en självklarhet att du har ett stort intresse för kunskapsutveckling och de sociala frågor som FoU Nordväst verkar inom.

Vi förväntar oss att du har goda ledaregenskaper, ledarerfarenhet och kan motivera, inspirera och skapa delaktighet. Andra viktiga egenskaper är att du har lätt för att samarbeta och är lyhörd samt drivande i utvecklingsfrågor. Vi uppskattar ett prestigelöst förhållningssätt, att du har ett brett nätverk och väl upparbetade kanaler till vetenskapssamhället och forskarmiljöerna inom socialt arbete. Du är kommunikativ, både internt och externt, och har förmåga att skapa nyfikenhet kring verksamheten

Läs mer om tjänsten som FoU-chef

 

Forskningsledare inom socialt arbete

Tjänsten som forskningsledare på FoU Nordväst är engagerande och varierande. Du ansvarar för att stödja de nordvästra kommunerna i Stockholms län med att utveckla en kunskapsbaserad praktik. Du ska bistå personal och beslutsfattare med teoretisk och metodologisk kunskapsutveckling, stödja implementering av evidensbaserade metoder och bidra till att identifiera angelägna utvecklingsområden. Du arbetar självständigt och i team med att genomföra forskning- och utvecklingsprojekt. I arbetet ingår också handledning, fortlöpande kontakter med yrkesverksamma inom socialtjänsten samt ledning av olika utveckling- och arbetsformer för att stödja ett evidensbaserat socialt arbete och lärande praktik.

Du förväntas delta aktivt i FoU-enhetens utvecklingsarbete. Företräda verksamheten i olika sammanhang. Bedriva omvärldsbevakning genom att synliggöra erfarenheter och sprida goda exempel inom forskning och utveckling. I tjänsten ingår att främja samarbetet med partners i vår när- och omvärld, såsom universitet- och högskola, andra myndigheter och FoU-verksamheter samt med den praktiska verksamheten. Företrädelsevis kombineras tjänsten med arbete hos nämnda samarbetspartners.


Kvalifikationer

Du som söker ska ha avlagt doktors- eller licentiatexamen inom socialt arbete eller annan samhälls- eller beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Meriterande är kunskap och kompetens inom systematisk uppföljning samt god kännedom om kommunal verksamhet. Sökande ska ha en språklig analytisk förmåga, vilket inbegriper både en förståelse av komplicerade språkliga underlag och en förmåga att producera egna dokument av hög kvalitet, företrädesvis på svenska.

Då tjänsten innebär ett verksamhetsnära forskning- och utvecklingsarbete ska den sökande helst ha praktisk erfarenhet av socialt arbete, företrädelsevis inom kommunal sektor.


Personliga egenskaper

Du är strukturerad och tar ansvar för dina uppgifter och uppdrag. Du vågar ta egna initiativ, sätta igång aktiviteter och kan göra korrekta avvägningar och prioriteringar för att uppnå resultat.

För att lyckas i arbetet som forskningsledare behöver du vara en skicklig kommunikatör och god samarbetspart eftersom arbetet förutsätter en hög grad av praktikermedverkan. Det innebär även att du lyssnar och är mottaglig för motparten och kan anpassa dig till situationen. Du har förmåga att bibehålla energi och uthållighet även i motgångar.

Stor vikt kommer att läggas vid förmåga att kommunicera och överföra vetenskaplig teori och metod till olika målgrupper, erfarenhet av handledning och ledarskap samt förmåga till nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.

Läs mer om tjänsten som forskningsledare

 

 

Publicerad 2019-10-23

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord