FoUrum social välfärd, Region Jönköpings län är ny medlem i Föreningen FoU Välfärd

FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat stödja socialtjänstens kunskapsutveckling och en evidensbaserad praktik i Jönköpings län.

FoUrum är en regional aktör som för dialog med staten i olika sammanhang. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans initierat dessa regionala stödstrukturer och har även tecknat särskilda överenskommelser om riktade utvecklingsmedel.

Samtliga tretton kommuner i Jönköpings län driver ett utvecklingspartnerskap. Initiativet att bilda FoUrum togs av kommunerna i länet, samtidigt som staten beslutade att regionalt stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik.

Läs mer om FoUrum social välfärd

Publicerad 2015-11-13

Webbansvarig: Märit Malmberg Nord